Tenth Result

Welcome to S.G.V.M.

Class10( 2015)
5615693 RITESH KUMAR SINGH 86.2%
5615697 SAIMA PARWEEN 77.8%
5615677 NEHA PANDEY 74.8%
5615707 SWATI AGRAWAL 73.6%
5615708 VIKAS AGRAHARI 72.6%
5615667 HARSHIT PATEL 71.8%
5615698 SARAH MALIK 71.2%
5615677 NEHA 70.6% — class 12 (2014)
5118925 ANAMIKA SINGH 10.0
5118932 APPORV DWIVEDI 10.0
5118943 HINA DEVI 10.0
5118954 MRITYUNJAY TRIPATHI 10.0
5118979 SHUBHAM SINGH 10.0
5118977 SHREYA JAISWAL 9.8
5118944 KARNIKA RAI 9.6
5118915 ABHISHEK KUMAR 9.4
5118935 AVINASH KUMAR SINGH 9.2
5118960 PUSHPENDRA PATEL 9.2 — class 10 (2014)

>